Vad gäller?

En blogg kan vara ett utmärkt sätt att kommunicera delar av verksamheten med interna eller externa målgrupper.

CMS-supporten kan hjälpa dig att sätta upp en blogg, men vi har idag ingen möjlighet att ge support i verktyget.

Tänk på syftet

Det är alltid viktigt att ha en tydlig idé med vad kommunikationen ska uppnå – tänk efter på syftet innan du sätter igång.

Det är alltid den ytterst ansvariga chefen som beslutar om verksamheten ska använda sig av exemempelvis en blogg för sin kommunikation.

Läs gärna mer om ansvar och roller i råden för sociala medier.

Det finns även juridik kring hur statliga myndigheter agerar i sociala medier.

Blogga fritt?

För den som vill ha ett friare förhållningssätt till sitt bloggande, och inte i första hand vill kommunicera för verksamhetens syften, kan det vara en bättre idé att inte ha en ”officiell Göteborgs universitets-blogg”. Det finns idag många bloggare på Göteborgs universitet som använder tjänster som exempelvis wordpress.com eller blogspot.com. De är enkla att komma igång med och går att konfigurera och anpassa själv.